Konuşmacı Detayları

Speaker 2

Kemal Aydın

Kemal Aydın, Developer Advocate olarak IBM’de çalışmaktadır. Bulut Bilişim, Blockchain ve Mikroservis konuları uzmanlık alanıdır. Açık kaynak kodlu projeler geliştirir ve açık kaynak topluluklarına destek olur.

Developer Advocate olarak IBM veya IBM Partnerleri tarafından yürütülen projelere, POClere ve demolara katkıda bulunur. Ayrıca etkinlikler organize ederek yazılımcıları Blockchain(Hyperledger Fabric) ve Mikroservis(Docker, Kubernetes) alanlarında bilgilendirir. Bunların yanı sıra, girişimlerle, kuluçka merkezleriyle ve yazılımcılarla ilişkiler kurar.