Konuşmacı Detayları

Speaker 20

Elçin Karatay

Solak&Partners Avukatlık Bürosu ortaklarından Elçin Karatay, temel olarak birleşme ve devralmalar, ortaklık ilişkileri ile ticaret ve şirketler hukuku alanlarında çalışmaktadır. Ayrıca müvekkillerine fikri mülkiyet hukuku, sermaye piyasası hukuku ve iş hukuku alanlarında da danışmanlık hizmeti vermektedir. Kendisi daha önce hukuki açıdan detaylı olarak ele alınmamış konular üzerinde çalışmayı öncelikli bir hedef olarak benimsemiş ve bu doğrultuda müvekkillerinin çalıştığı Blockchain, FinTech, RegTech gibi teknolojinin yeni gelişen alanlarına yönelmiştir.

Elçin Karatay Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni onur derecesiyle bitirmiştir. Halihazırda Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. Bunun yanı sıra Koç Üniversitesi’nde Ekonomi alanında yandal yapmış ve daha önce Stanford Üniversitesi SuMAC Matematik Programı’na katılmıştır.